Για τους Συναγερμούς

Φυσικά. Όλα τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού δίνουν τη δυνατότητα για τη λεγόμενη «νυχτερινή όπλιση». Οπλίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο «παρακάμπτουμε» τα ραντάρ και μπορούμε να κινούμαστε κανονικά στον χώρο. Τον ρόλο της προστασίας αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τα περιμετρικά συστήματα, όπως εξωτερικά beam, υπέρυθρες μπάρες, μαγνητικές επαφές (παγίδες) κλπ.

Η ύπαρξη ζώων μέσα σε μια οικία εξοπλισμένη με ένα σύστημα συναγερμού, μέχρι πριν λίγα χρόνια αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες πηγές προβλημάτων. Οι κάτοχοι των ζώων όφειλαν να τα προσέχουν συνεχώς και να τα διατηρούν μακριά από τους επιτηρούμενους χώρους, ώστε να αποφεύγουν τους λανθασμένους συναγερμούς.

Οι κατασκευαστές αντιλήφθηκαν το πρόβλημα και πλέον υπάρχουν στην αγορά ανιχνευτές ειδικά κατασκευασμένοι για τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, ένα ζώο μπορεί να κινείται ακόμα και μέσα στην επιτηρούμενη περιοχή, χωρίς να ενεργοποιείται ο συναγερμός.

Το σύστημα συναγερμού  συνοδεύεται  από δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (μία στο κέντρο, μία στη σειρήνα), οι οποίες αναλαμβάνουν την τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος. Όσο πιο συχνά φορτίζονται-αποφορτίζονται οι μπαταρίες, τόσο πιο γρήγορα έρχεται το «τέλος» τους και απαιτείται η αλλαγή τους.

Στο σέρβις, λοιπόν, αντικαθιστούνται οι μπαταρίες και γίνεται ένας έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του συναγερμού. Ελέγχονται μία προς μία οι ζώνες του συστήματος και καθαρίζονται οι ανιχνευτές από τη σκόνη που έχουν μαζέψει με τον καιρό.

Δεν υπάρχει κανόνας που να επιβάλλει συγκεκριμένο χρόνο για τα σέρβις ενός συναγερμού, ούτε κάποια ένδειξη ότι πλησιάζει η ώρα του σέρβις. Ανάλογα με το «ιστορικό» του συναγερμού (πόσες φορές έχει χτυπήσει, πόσες περιφερειακές μονάδες σηκώνει, πόσες φορές έχει γίνει διακοπή ρεύματος) μια μπαταρία μπορεί να αντέξει πέντε χρόνια, μπορεί να αντέξει και δύο χρόνια.

Συνήθως συνιστάται η αλλαγή των μπαταριών (κέντρου και σειρήνας) κάθε δύο-δυόμιση χρόνια, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του συναγερμού χωρίς το ρίσκο κάποιας πτώσης μπαταρίας.

Σε περίπτωση που η εξωτερική σειρήνα χτυπάει κάθε φορά που γίνεται διακοπή ρεύματος, απαιτείται σέρβις του συναγερμού και συγκεκριμένα αλλαγή της μπαταρίας του κέντρου. Λόγο πτώσης της κεντρικής μπαταρίας και απουσίας τροφοδοσίας, η σειρήνα δίνει συναγερμό αυτοτροφοδοτούμενη από τη δική της μπαταρία.

Για τις Κάμερες Ασφαλείας

Η τοποθέτηση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε κοινόχρηστους χώρους κατοικιών επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Έχει ληφθεί η ρητή και ειδική συγκατάθεση κάθε ενοίκου ή υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας στην οποία ρητά αναφέρεται η συναίνεση των ενοίκων για την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

• Οι κάμερες δεν πρέπει να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα, σε γειτονικές κατοικίες, δρόμους και πεζόδρομους.

• Ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι υποχρεωμένος για την ενημέρωση των υποκειμένων ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται.

• Η καταγραφή εικόνας χωρίς ήχο είναι επιτρεπτή εφόσον η μονάδα ελέγχου βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση και τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ 48 ώρες.  Η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος σε ενιαίο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο όταν οι κάμερες εστιάζουν αποκλειστικά στο αγαθό το οποίο προστατεύουν και όχι σε γειτονικούς χώρους και υπάρχει πινακίδα που ενημερώνει τα υποκείμενα για την βιντεοσκόπηση.

Η εγκατάσταση ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε χώρους ξενοδοχειακών μονάδων είναι νόμιμη, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καθιστά απολύτως σαφές ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται (π.χ. με τοποθέτηση ευκρινών πινακίδων).

• Οι κάμερες πρέπει να τοποθετούνται μόνο στην κεντρική είσοδο και στους κοινόχρηστους χώρους.

• Εγκατάσταση κάμερας που επιτρέπει τον έλεγχο των εισόδων των κατ` ιδία δωματίων δεν είναι σύννομη.

• Υπεύθυνος της επεξεργασίας του σχετικού αρχείου είναι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ο οποίος και υπέχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο 2472/97, καθώς και τις ειδικότερες, όπως αυτές ορίζονται στην Οδηγία 1122/2000 της Αρχής.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επισημαίνει ότι τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης  πρέπει να υπακούουν στην αρχή της αναλογικότητας, να εγκαθίστανται, δηλαδή, μόνον όταν έχουν αποκλειστεί άλλα ηπιότερα μέσα, όπως είναι οι έλεγχοι από προσωπικό ασφαλείας, συστήματα συναγερμού, καλύτερος φωτισμός.

Ειδικότερα για τους δημόσιους χώρους προβλέπεται:

• Πολυκατοικίες ή γραφεία

Η εγκατάσταση γίνεται σε κοινόχρηστο χώρο με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του συγκροτήματος (π.χ.της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας) σύμφωνα με τον Κανονισμό. Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό απαιτείται συναπόφαση των 2/3 των ενοίκων, ενώ απαγορεύεται να ελέγχεται η πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα. Επιτρέπεται, υπό όρους, η εγκατάσταση κάμερας από μεμονωμένο ιδιοκτήτη ή ένοικο για την επιτήρηση οχήματος.

• Τράπεζες

Επιτρέπεται σε όλους τους χώρους, εκτός από τις τουαλέτες, και τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ ως 90 μέρες.

• Ξενοδοχεία, πανσιόν κ.λπ.

Πρέπει να περιορίζεται σε χώρους για τον έλεγχο εισερχομένων – εξερχομένων. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών στους χώρους εστίασης και στους διαδρόμους που οδηγούν στα δωμάτια του ξενοδοχείου, στις τουαλέτες και στους χώρους που πραγματοποιούνται δραστηριότητες αναψυχής όπως πισίνες, γυμναστήρια, χώρους άθλησης, αποδυτήρια.

• Εμπορικά κέντρα και καταστήματα

Επιτρέπεται στα σημεία εισόδου-εξόδου, στα ταμεία, στους χώρους φύλαξης χρημάτων, στις αποθήκες εμπορευμάτων και στάθμευσης. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί σε χώρους που κυκλοφορούν οι πελάτες και συγκεκριμένα σε εμπορικά κέντρα ή σε καταστήματα που διακινούνται εμπορεύματα μεγάλης αξίας, όπως κοσμηματοπωλεία. Στις περιπτώσεις αυτές οι κάμερες πρέπει να εστιάζουν όσο το δυνατόν λιγότερο στα πρόσωπα των πελατών και των υπαλλήλων.

• Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα

Πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στη σημεία εισόδου, εξόδου, στους χώρους ταμείων ή κρίσιμων εγκαταστάσεων (αποθήκες ιατροφαρμακευτικού υλικού κ.λπ.). Οι κάμερες απαγορεύεται να ελέγχουν την κίνηση σε αίθουσες αναμονής, κυλικεία, χώρους εστίασης, σε διαδρόμους νοσοκομείου, θαλάμους ασθενών, εξέτασης, σε τουαλέτες, λουτρά, γραφεία γιατρών. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να λειτουργούν για την επιτήρηση βαριά ασθενών ή ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

• Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Επιτρέπεται και όταν είναι ανοικτοί για το κοινό.

• Δημόσιους χώρους στάθμευσης

Ναι στη λειτουργία για την αποφυγή κλοπής, διάρρηξης κ.λπ.

• Πρατήρια υγρών καυσίμων

Επιτρέπεται την ημέρα και κατά τις νυχτερινές ώρες (20.00 ως 08.00) στους χώρους που βρίσκονται οι αντλίες βενζίνης και οι αποθήκες καυσίμων.

• Εκκλησίες, νεκροταφεία

Μόνον όταν οι χώροι είναι κλειστοί για το κοινό.

Το μέγεθος χωρητικότητας του σκληρού δίσκου που χρειάζεται το καταγραφικό σας, εξαρτάται από το πόσες ημέρες εγγραφή θέλουμε να διατηρούμε, την ποσότητα των καμερών που καταγράφουν, αλλά και την ποιότητα της εγγραφής που επιθυμούμε. Κατεβάζοντας αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να υπολογίσετε τον δίσκο που θα χρειαστείτε.  

Στη περίπτωση που εγκατασταθεί ένα κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης σε έναν χώρο (πχ σε ένα κατάστημα) και επιθυμούμε να το παρακολουθούμε από άλλο σημείο (πχ από το σπίτι μας) απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• ένα δικτυακό καταγραφικό (σχεδόν όλα τα σύγχρονα DVR είναι δικτυακά) ώστε να συνδεθεί στο rooter  του χώρου

• γρήγορο  internet   για την μεταφορά εικόνας και ήχου

• στατική IP

Στις περισσότερες των περιπτώσεων η προϋπόθεση που απουσιάζει είναι η στατική IP, καθώς συνήθως προτιμάται η δυναμική IP λόγω μικρότερου κόστους. Και μέσω δυναμικής IP, πάντως, υπάρχει η λύση χρησιμοποιώντας κάποια υπηρεσία όπως το DynDns.

H Giant Security

είναι μια εταιρεία με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των ηλεκτρονικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων.

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας όπως συστήματα ασφαλείας, κάμερες, θυροτηλεοράσεις, δορυφορικά και επίγεια συστήματα λήψης σε ανταγωνιστικές τιμές. Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Ανεξαρτησίας 8, Ωραιόκαστρο
     Θεσσαλονίκη, 57013

  2310699300

  info@giantsecurity.gr

MAIL2Φόρμα Επικοινωνίας

facebook grey Facebook

Αποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies